Περιστατικά


Αποκατάσταση φραγμού με συνδυασμό ακίνητης και κινητής προσθετικής

Odontiatriko kentro Skondras Dental Center
Oδοντιατρικό κέντρο - Skondras Dental Center
Odontiatriko kentro Skondras Dental Center
Oδοντιατρικό κέντρο - Skondras Dental Center
Odontiatriko kentro Skondras Dental Center
Oδοντιατρικό κέντρο - Skondras Dental Center


Ακίνητη προσθετική αποκατάσταση ολικού φραγμού σε δόντια και εμφυτεύματα

Odontiatriko kentro Skondras Dental Center
Oδοντιατρικό κέντρο - Skondras Dental Center
Odontiatriko kentro Skondras Dental Center
Oδοντιατρικό κέντρο - Skondras Dental Center


Αποκατάσταση φραγμού με επιεμφυτευματικές κινητές προσθετικές

Odontiatriko kentro Skondras Dental Center
Oδοντιατρικό κέντρο - Skondras Dental Center
Odontiatriko kentro Skondras Dental Center
Oδοντιατρικό κέντρο - Skondras Dental Center


Μεταλλοκεραμική – ολοκεραμική στεφάνη ( θήκη) / επένθετο

Odontiatriko kentro Skondras Dental Center
Oδοντιατρικό κέντρο - Skondras Dental Center
Odontiatriko kentro Skondras Dental Center
Oδοντιατρικό κέντρο - Skondras Dental Center
Odontiatriko kentro Skondras Dental Center
Oδοντιατρικό κέντρο - Skondras Dental Center
Odontiatriko kentro Skondras Dental Center
Oδοντιατρικό κέντρο - Skondras Dental Center


Λεύκανση δοντιών

Odontiatriko kentro Skondras Dental Center
Oδοντιατρικό κέντρο - Skondras Dental Center
Odontiatriko kentro Skondras Dental Center
Oδοντιατρικό κέντρο - Skondras Dental Center

Αισθητική Προσώπου

Odontiatriko kentro Skondras Dental Center
Oδοντιατρικό κέντρο - Skondras Dental Center

  • Odontiatriko kentro Skondras Dental Center